Cairngorm Weather Station 1Cairngorm Weather Station 2Coire an t-Sneachda cliffsCliffs of Coire an Lochain 1Cliffs of Coire an Lochain 2Cliffs of Coire an LochainHare-13